Cello

21 tekstów – auto­rem jest Cel­lo.

Two­je bliz­ny są Twoją siłą. 

myśl • 17 czerwca 2012, 18:32

Afirmacja bytu

Tak wiele a wciąż za mało
tak pięknie ale ja­koś niedostatecznie
tak blis­ko a wciąż za daleko
tak szyb­ko a jed­nak niezauważalnie
tak nagle

Zmieniam się
czy to Two­je przeobrażenie?
a po słowach wykrzyczanych
po­zos­tał tyl­ko szept
i
afir­macja bytu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 czerwca 2011, 09:17

Ok­res bun­tu, sprzeczności z samą sobą...
Kim spo­wodo­wany ?!
Wyłącznie tobą ! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 października 2010, 21:55

W po­godzie mam dziś sprzymierzeńca-
-niebo płacze ra­zem ze mną. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 października 2010, 13:08

Daw­no te­mu obiecałam so­bie, że nig­dy ni­komu bez­gra­nicznie nie zaufam.
Wys­tar­czyło, że po­jawiłeś się Ty, a całe mo­je pos­ta­nowienie szlag trafił. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 października 2010, 21:06

Nie sztuką jest nie po­pełniać błędów.
Za to sztuką jest nie po­pełnić tych sa­mych po raz drugi. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 października 2010, 19:25

Czuję, że mam w so­bie wys­tar­czające pokłady siły, by zapomnieć.
Py­tanie: czy chcę?... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2010, 09:36

Z upo­rem przedzierała się przez knieję włas­nych wspom­nień, nasłuchując przy tym kroków od­da­lającej się nadziei... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 października 2010, 13:20

Czemu nadal krzywdzisz?!

Strach przed ko­lej­nym dniem pa­raliżował mnie,
roz­pacz w oczach mat­ki-na­dal widzę je.
Mi­mo że jes­teś mi blis­ki, ra­nisz tak mocno...

Choć ra­ny goją się, ojcze,
ból nie zmniej­sza się z każdym dniem.
Muszę być sil­na, by to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 lipca 2010, 13:14

Na chwilę

Pamiętasz?
Kiedy od­chodziłeś obiecaliśmy,
że gdy spad­nie deszcz po­myśli­my o sobie.
To będzie sek­ret przez­naczo­ny tyl­ko dla nas.
Będziemy ra­zem, choć na jedną chwilę,
nie zważając na dzielącą nas odległość.
Dzi­siaj zno­wu pada...
Z twarzą przyk­le­joną do szy­by myślę...
A Ty? Czy nie zapomniałeś?
Deszcz jest moim ojcem,
Tęskno­ta matką.
Kocham Cię, Tato,
ale nie na chwilę.. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 lipca 2010, 13:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność